Morie                                                                                      Petr Merxbauer 2000/2001

                                                                                                        věnováno Goraxovi

                                                                                                       A moll

Ami            G    Ami

Vešel jsem do jeskyní

Ami                      G       Ami

Ach, jaká cesta vedla mne tam

Ami                     G         Ami

V rozlehlých třpytivých  síních

       Fmaj7     Emi     Ami

Oči mi slouží, či  je to klam

 

Ve světlech pochodní září

Tesané stropy, kamenný rám

Sochaři vousatých tváří

Dláty a kladivy pracují tam

 

       Ami    G                                Ami     G

      Morie, stovky let vládne tam bojovný lid

       Ami    G                                    Emi    Ami

      Morie, malí jsou vzrůstem, však umí se bít

       Ami     G                            Ami  G

      Morie, podzemní království trpasličí

       Ami     G                             Emi     Ami

      Morie, kamenná krása jim v dlaních klíčí

 

 

Stál jsem tam a neměl slov

Tohle mi nikdo neuvěří

Malachit, křemen, žula a kov

Z kamene jemné je ptačí peří

 

Člověče, vejdi, když už jsi zde

Zezdola zazní nerudný hlas

Náš král Tě  k malé procházce zve

Tak tady nestůj a nemarni čas

 

Morie, stovky let vládne tam bojovný lid

      Morie, malí jsou vzrůstem, však umí se bít

      Morie, podzemní království trpasličí

      Morie, kamenná krása jim v dlaních klíčí

 

Byl jsem tam roky či jediný den

Pod zemí čas se jinak měří

Kamennou růži jsem vynesl ven

Průvodce ztratil se v tajných dveřích

 

Nejspíš se nikdy nevrátím tam

Kde hraje zvonkohra krápníková

Až budu starý, k lepšímu dám

Vzpomínku na místa pohádková