Faunovo velmi pozdní odpoledne


Hudba Petr Merxbauer
Text Petr Merxbauer

1995


V odpoledním tichu
Spí starý faun
Neklidné má sny
Ze spánku poškubává kopytem
A na chlupatém břichu
Má dětskou dlaň
Malý Dionýsos ví
Jak chutná spánek po vínu vypitém

Zdá se mu zdá, jak v mládí honil říční nymfy
Do strmých úbočí jak spěchal k čerstvým pramenům
Mladým dívkám sbíral nedotčené vínky
Hlasitým hvízdáním ve skalách zkoušel ozvěnu…..

Když se večer ochladí
Malý bůh se schoulí v teplé kozí srstí
Satyr Silén vypráví
A svůj syrinx hladí kloubnatými prsty

Tak roste starci v náručí
Malý bůh opilců a radosti a vína
Kníže satyrů mu šťastné dětství zaručí
Vychová ho lépe, než vlastního syna
Vždycky jsem měl a do dneška mám moc rád řecké báje a pověsti. Je to krásná sbírka příběhů o bozích s lidskými slabostmi, pestrobarevná pro člověka s dostatečnou fantazií….

Jedno to povídání vypráví o bohu vína Dionýsovi a jeho vychovateli, jímž byl nejstarší z faunů nebo chcete-li satyrů, Silén. Satyrové byli bytostmi zvláštního vzhledu - od pasu nahoru lidé (čí spíše muži - o faunech ženského pohlaví se v bájích nic nepraví) a od pasu dolů kozli. Takže vzhledově nic moc. Ale byli proslulí právě velikou mužnou silou ( tedy milovnickou schopností) a neustálou potřebou tuto sílu používat. (Odtud se nemoc, při které muž trpí neukojitelnou touhou milovat se se ženami, nazývá satyriáza…) Jejich oblíbeným hudebním nástrojem byl syrinx - několik fléten spojených k sobě. Dnes podle jiného fauna je nástroj zván Panova flétna.

Nicméně, starý Silén už má léta svých nejdivočejších výbojů za sebou a tak vychovává a ochraňuje malého Dionýsa. Jen když ho přemůže odpolední dřímota, je ve svých snech zase mladý, bujný a plný sil…..

Tak si představme, že jsme někde v Řecku, listnatý háj dává příjemný stín v horkém odpoledni, v potůčku se ochlazuje amfora s lahodným vínem… Jak snadné je podlehnout příjemné ospalosti a vrátit se do chvil, kdy byl člověk šťastný…….

A malý Dionýsos pozoruje svého pěstouna, dávaje pozor, aby nic nevyrušilo jeho spánek. Však až se probudí bude mu zase zpívat, hrát a vyprávět příběhy ze starých časů
V odpoledním tichu spí starý faun ....

Zpět

 
 

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně   © 1988 - 2020