Já, truchlivý bůh

Petr Merxbauer, Simona Pavlíková / Petr Merxbauer

1997Rozpřáhni svoje křídla, vznes se výš,
Až tam, kde slunce svítí přímo do očí
Tam na závrať a bázeň nemyslíš,
Andělům se z výšek hlava netočí

Už dávno nemáš sněhobílý plášť
A tvoje křídla trochu ztmavla od sazí
A víš i když to nerad přiznáváš
Že zlé a dobré ruku v ruce přichází
 
  Neúspěšný anděl strážný
Příliš těžkou roli má
Chránit pošetilé blázny
Ve kterých se nevyzná
Když příliš dlouho nepadá mi list
Tu nečekán mne někdo cizí zkonejší
A nekonečně dlouhá nenávist
Je náhle pouze můrou noci včerejší

Dnes vím, že truchlivý jsem leckdy bůh
Co ztěžka sbírá střípky drobných radostí
A nejeden mám nesplacený dluh
Když z nesnází mne opožděně vyprostí
 
  Neúspěšný anděl strážný
Příliš těžkou roli má
Chránit pošetilé blázny
Ve kterých se nevyzná

zpět  

 
 

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně   © 1988 - 2019