O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

Petr Merxbauer / Petr Merxbauer

1999Mám zlatem tkanou košili a holý zadek v gatích
A polámanou korunu, já, zkrachovalý král
Dnes žiju jenom v představách, že se ty časy vrátí,
Kdy sedával jsem na trůnu a zemi panoval
 
  Večer si nechám zdát pohádku divukrásnou,
Že moji švagři jsou mocní a bohatí
Vždycky přichází, až světla zhasnou,
Slunečník, Měsíčník, Větrník vlasatý
Hej, králi s holou zadnicí, já za tebe dnes platím
A ty mi za to vyprávěj, jak žije velký pán
Jak jí ze vzácných talířů a ženy zlatem šatí,
Má služebnictva habaděj a vína oceán
 
  Večer si dáme zdát pohádku divukrásnou,
Že moji švagři jsou mocní a bohatí
Vždycky přichází, až světla zhasnou,
Slunečník, Měsíčník, Větrník vlasatý
Pak zalezeme ke spánku do stáje plné koní,
Tam vzájemně se zahřejem, děvka a padlý král
Až spolu ráno vstaneme, řeknu ti – senem voníš
A každý sám svým osudem půjdeme nejspíš dál
 

zpět  

 
 

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně   © 1988 - 2016